Kontakt / Contact form

Webové stránky CatExpo.cz nejsou organizátorem žádné výstavy.

Pokud chcete kontaktovat organizátora, použijte kontaktní údaje uvedené u dané výstavy.

Pokud kontaktujete provozovale webových stránek CatExpo.cz a ptáte se na některou z výstav, prosíme Vás o uvedení názvu výstavy nebo místa a data konání. Bez těchto informací nejsme schopni na Váš dotaz odpovědět.

Děkujeme,
tým CatExpo.cz

 

Websites CatExpo.cz are not the organizer of any event.

To contact the organizer, please, use the contact listed on every page with the event.

If you contact the provider of the websites CatExpo.cz and ask for information about any of the events, please, write the name of the event or the place and the date of the event. Without this information we are not able to answer your question.

Thank you,
team CatExpo.cz

 

Nejnovější výstavy koček, přehled akcí, New Cat Shows, Cat Event Calendar